sobota, 6 kwietnia 2013

Przykładowa bibliografia

Bіblіografіa
 Temat: motyw patriotyzmu w polskiej literaturze, omów na wybranych przykładach.
Lіteratura Podmіotu
1. A. Mіckіewіcz, Konrad Wallenrod, wyd. Ludowa Spółdzіelnіa Wydawnіcza, Warszawa 2002 r. ІSBN: 83-254-4621-4
2. Henryk Sіenkіewіcz, Pan Wołodyjowskі, wyd. PіW, Warszawa 1967r, ІSBN: 83-345-9496-3
3. Pіotr Skarga, Kazanіa Sejmowe[w] http://monіka.unіv.gda.pl/~lіterat/skarga/іndex.htm
4. Elіza Orzeszkowa, Glorіa Vіctіs, wyd. Greg, Kraków 1998r, ІSBN: 83-87297-10-0
 Lіteratura Przedmіotu
1.T. Mіłkowskі, J Termer, Leksykon dzіeł і tematów lіteratury polskіej dla ucznіów gіmnazjów і lіceów, wyd Ksіążka і Wіedza, Warszawa 2001r.
2. A. Wіtowska. Lіteratura Romantyzmu, wyd. PWN, Warszawa2003,
3. D. Pіetrzyk, R. Rychlіckі, A. Marzec, Opracowanіa lektur і wіerszy lіceum technіkum wyd.: GREG, Kraków 2004
4. M. Bernackі, Przeczytaј przed maturą-tom1, wyd. Adamantan, Warszawa 2002
5. M. Drzał, Powtórka z lіteratury – renesans, wyd. Edіtіon, Kraków 2000r,

piątek, 9 listopada 2012

Motyw żony czy to idealny temat do prezentacji ustnej z języka polskiego ?

Motyw żony wydaje się tematem interesującym na , toteż postaramy się go przybliżyć. Nie zmienił się przez wieki fakt, że zawarcie małżeństwa to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Jednak zamążpójście zastępuje czasami dobrą, etatową pracę. Role, jakie kiedyś przypisywano mężczyźnie i kobiecie wciąż ulegają zmianom i rewolucjom. Literatura klasyczna przedstawia schemat rodziny, gdzie żona jest poddana mężowi. Antyk prezentuje kobiety z wyrazistym charakterem, co w chrześcijaństwie w ogóle nie ma miejsca. Romantyzm uznał, że małżeństwo przekreśla namiętny związek połączony szczerym uczuciem. Jednak literatura ciągle ukazuje nowe portrety żon: raczej nie są one godne naśladowania - to kobiety skłócone ze swoim współmałżonkiem; pozbawione szczęścia, nie ukrywają rozwiązłości, nie umieją dobrze spełniać swoich obowiązków i funkcji, jakie przypadają żonie. Efekt jest taki, że rola matki w społeczeństwie przestaje być na zawsze kojarzona z małżeństwem. Motyw żony dowolnie pozwalał światowej literaturze na wymyślenie postaci odznaczających się nieprzeciętnymi cechami – gotowe, by się poświęcić, kobiet zapatrzonych w swoich jedynych mężczyzn, kobiet dających rozkosz bądź takich, które czekają tylko na pieniądze partnera. Przykłady, które skupiają najwięcej osób zainteresowanych to kobiety niewierne, takie które pomimo wszystko pozostają w związkach bez szczęścia często z mężem, którego nie kochają, wahających się pomiędzy zdradą, okłamywaniem oraz pomiędzy uzyskiwaniem sukcesów a szczęściem w rodzinie.

środa, 15 grudnia 2010

Prezentacje maturalne

Już od 3 lat zajmujemy się pisaniem prac maturalnych. Przemawia za nami grono zadowolonych maturzystów. Niejeden z nich zdał maturę ustną na maksymalną ilość punktów. Jeśli również chciałbyś mieć prezentację na najwyższym poziomie, możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na nasz mail: wzoryprezentacji@gmail.com

Cena za autorską pracę do końca roku 2011, wynosi u nas tylko 75 zł !!!

piątek, 19 marca 2010

Nasze rady

Jeżeli chcecie, by Wasza  była oceniona bardzo wysoko musicie zrobić na komisji jak najlepsze wrażenie. Konieczna do tego jest płynność w mówieniu. Nawet jeżeli coś zapomnicie nie dajcie po sobie tego zauważyć, po prostu mówcie dalej. Prace maturalne, które piszecie powinny być napisane ciekawym , aczkolwiek prostym językiem. Bardzo ważna jest również znajomość lektur, które macie w literaturze podmiotu. Jeśli będziecie znać je choćby w stopniu podstawowym łatwiej będzie Wam odpowiedzieć na pytania zadane przez komisję.

Zobacz również  http://www.energiaduchowa.co.pl/?p=21

środa, 17 marca 2010

Literatura podmiotu i przedmiotu

Aby prezentacja maturalna mogła powstać, należy się najpierw zastanowić jakie dzieła chcemy w niej umieścić. Należy dokonać więc wyboru odpowiednich lektur pasujących do danego tematu. Gdy już zdecydujecie co chcecie umieścić w Waszej prezentacji staniecie przed zadaniem napisania bibliografii. Składa się ona z literatury podmiotu i przedmiotu. W tej pierwszej zamieszczamy wszystkie książki, filmy czy też obrazy(jeżeli wymaga tego temat). W literaturze podmiotu tymczasem wszelki Innem materiały z których korzystaliśmy tworząc wypracowanie maturalne. Więcej znajdziecie na http://rytualmilosny.co.pl/?p=4